31 Юли

Събития и светци

Св. Геласий
: Мъченик
Св. Юлита
: Мъченица

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог