20 Юли

Събития и светци

Св. Елисей
: Пророк
Век: X в.пр.Хр.
Св. Мойсей и Аарон
: Пророци
Век: XIII в.пр.Хр.
Св. Илия
: Пророк
Век: IX в.пр.Хр.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог