14 Юли

Събития и светци

Св. Акила
: Апостол
Св. Юст
: Мъченик

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог