29 Август

Събития и светци

Пренасяне мощите на св. Струмишки мъченици
Век: IX в.
Владетел: княз Борис

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог