4 Март

Събития и светци

Св. Павел и Юлияния
: Мъченици
Век: III в.
Владетел: Аврелиан
Св. Ираида
: Мъченица
Св. Конон Градинар
: Мъченик
Век: III в.
Владетел: император Деций
Св. Исихий
: Мъченик
Век: IV в.
Владетел: Максимиан

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог