27 Март

Събития и светци

Св. Матрона Солунска
: Мъченица
Век: IV в.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог