11 Май

Събития и светци

Св. Пахомий Велики
: Преподобен
Век: IV в.
Св. Мокий
: Мъченик
Век: III в.
Владетел: император Нумериан
Създаването на Цариград
Век: IV в.
Владетел: Константин Велики

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог