25 Април

Събития и светци

Св. Марко
: Апостол, Евангелист, Преподобен
Век: V в.
Св. Сава Стратилат
: Мъченик
Век: III в.
Владетел: Аврелиан

Календарни бележки

Апостоли
Евангелия
Библии
Стишен пролог