3 Февруари

Събития и светци

Св. Симеон Богоприимец
: пророчица
Век: I в.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия