18 Август

Събития и светци

Св. Иван Рилски
: Преподобен
Век: X в.
Владетел: цар Петър
Св. Флор и Лавър
: Мъченици

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог