10 Август

Събития и светци

Св. Юлита
: Мъченица

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог