15 Април

Събития и светци

Св. Крискент
: Мъченик
Св. Сава Готски
: Мъченик
Век: IV в.
Св. Павсилип
: Мъченик
Век: II в.
Владетел: Адриан

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог