20 Август

Събития и светци

Св. Самуил
: Пророк

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог