7 Юли

Събития и светци

Св. Астий
: Свещеномъченик
Св. Тома Малеин
: Преподобен

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог