7 Април

Събития и светци

Св. Георги Митилински І
: епископПреподобен,
Век: IX в.
Св. Руфин и Акилина
: Мъченици
Век: IV в.
Владетел: Максимиан

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог