13 Август

Събития и светци

Св. Сергий
: Преподобен

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог