9 Април

Събития и светци

Св. Патермутий, Коприй и Александър
: Мъченици
Век: IV в.
Владетел: Юлиан Отстъпник
Св. Евпсихий
: Мъченик
Век: IV в.
Владетел: Юлиан Отстъпник

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог