Наименование: Поклонение на светото дърво
Тип памет: Събитие