Наименование: Отсичане главата на Йоан Кръстител
Дата: 29 Август
Тип памет: Събитие