Печат
Посещения: 178

ЦЕЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

ЦЕЛ 1

Създаване на единна база данни за южнославянските книжовници от XIV век чрез:

 

ЦЕЛ 2

Картографиране на южнославянски скриптории от XIV век от:

 

ЦЕЛ 3

Представяне на получените резултати за южнославянски писачи и скриптории от ХІV век чрез: