Наименование: Св. Таласий, Лимний и Варадат
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Преподобни
Век: V в.