Наименование: Св. Мариамна
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Равноапостол
Век: I в.
Място: Атина и Магнезия