Наименование: Св. Йоан Готски
Дата: 26 Юни
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Епископ
Век: VIII в.
Място: страната на готите