Наименование: Св. Григорий Нисийски
Дата: 10 Януари
Тип памет: Светец
Век: IV в.
Коментар: 331-394 г.