Наименование: Св. Филип дякон
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Апостол
Век: I в.
Място: Самария и в Кесария Палестинска