Наименование: Св. Евод
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Апостол