Наименование: Пренасяне на Светия кръст
Дата: 1 Май
Тип памет: Събитие
Век: IV в.
Място: Йерусалим.