Наименование: Пренасяне на неръкотворния образ на Христос от Едеса
Дата: 16 Август
Тип памет: Събитие