Наименование: Пренасяне мощите на св. Иван Рилски от Търново в Рила
Дата: 1 Юли
Тип памет: Събитие