Наименование: Пренасяне мощите на св. Борис и Глеб
Дата: 2 Май
Тип памет: Събитие
Век: II в.
Коментар: 1115 г.
Място: Вишеград до Киев