Наименование: Нападението на аварите
Дата: 5 Юни
Тип памет: Събитие
Век: VII в.
Коментар: 617 г.
Място: Константинопол