Наименование: Намиране мощите на светите мъченици от Евгения
Тип памет: Събитие
Век: V в.
Владетел: император Аркадий
Място: град Визада в Персия