Наименование: Великият трус през 869 г.
Дата: 9 Януари
Тип памет: Събитие
Век: IX в.
Коментар: 869 г.